Eng
 
 
 
 
 
 
ประวัติ บริษัท พี.ที.อาร์.แบ็กส์ จำกัด :
 
1/11/2534 เริ่มก่อตั้ง โดย นายทวี รังสรรค์ นายประหยัด สิงห์นันต์ นางไกรศรี รังสรรค์ และนางอารีย์ สิงห์นันต์
  51/84 หมู่บ้านเสนา 88 ซอยนวลจันทร์ ถนนนวมินทร์ แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10103
  มีจักรอุตสาหกรรม 3 ตัว มีพนักงาน 4 คน
1/5/2535 86/203 ซอยอ่อนนุช 36 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
  มีจักรอุตสาหกรรม 7 ตัว มีพนักงาน 12 คน
1/10/2536 3/320 หมู่6 ซอยเอกชัย 66/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
  มีจักรอุตสาหกรรม 10 ตัว มีดตัดไฟฟ้า 1 ตัว เครื่องปั๊มตัดขนาด 5 ตัน 1 ตัว มีพนักงาน 17 คน
1/3/2546 3/320-321 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 66/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
  มีจักรอุตสากรรม 30 ตัว มีดตัดไฟฟ้า 2 ตัว เครื่องปั๊มตัดขนาด 5 ตัน 1 ตัว และขนาด 25 ตัน 1 ตัว
 
เริ่มก่อตั้งโดย คุณทวี รังสรรค์ และคุณประหยัด สิงห์นันต์ ซึ่งเป็นคู่เขยกัน และได้รับการสนับสนุนจากภรรยาของทั้งสองคน คือ คุณไกรศรี รังสรรค์ และ คุณอารีย์  สิงห์นันต์ ซึ่งเป็นพี่น้องกัน
เนื่องจากคุณทวี รังสรรค์ ได้ทำงานด้านการขายมาโดยตลอดตั้งแต่เรียนจบ และได้มองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจด้านการขายกระเป๋า ประกอบกับได้รู้จักกับ คุณประหยัด สิงห์นันต์ ในฐานะญาติอยู่แล้ว และได้พูดคุยกันในการทำธุรกิจ ซึ่งทางคุณประหยัด สิงห์นันต์ ก็มีความพร้อมในด้านการผลิตและออกแบบอยู่แล้ว เพราะคุณประหยัด สิงห์นันต์ถือได้ว่าเติบโตมาในโรงงานผลิตกระเป๋า เคยทำงานแทบจะทุกอย่างเกี่ยวกับขบวนการผลิตและออกแบบ จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่สะสมมาอย่างเต็มเปี่ยม
เนื่องจากการทำธุรกิจขายกระเป๋า ในขณะนั้นยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่บ้างซึ่งก็คือบริษัท ห้าง ร้าน ต่างๆที่ทำธุระกิจด้านนี้อยู่ มีน้อยรายมากที่มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง ซึ่งการที่ไม่มีโรงงานผลิตของตนเองนั้น ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัญหาหลัก ๆ เช่น ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลานัดหมายเพราะโรงงานผลิตให้ไม่ทัน
เนื่องจากโรงงานผลิตรับงานจาก บริษัท ห้าง ร้าน หลายแห่ง, ไม่สามารถความคุมคุณภาพสินค้าตามที่ตกลงกับลูกค้าได้ เพราะผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง และในบางครั้งเกิดจากการเร่งงานจนเกินไป, ราคาแพงเนื่องจากต้องผ่านผู้ขายหลายคนกว่าจะถึงลูกค้า เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้เองทำ ให้คุณทวี และคุณประหยัด ตัดสินใจลงมือทำธุระ กิจการ ผลิตและ จำหน่ายกระเป๋า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยมีความมุ่งมั่นจะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี รูปแบบตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า ทันสมัย สวยงาม แข็งแรง ส่งสินค้าตรงเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และราคาสมเหตุผล(ไม่แพง)
 
พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต
1. ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญมี ประสบการณ์ กว่า 20 ปี (สามารถออกแบบ ขึ้นตัวอย่าง และพัฒนาร่วมกับลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะพอใจสูงสุด)
2. คัดสรรวัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพดี รูปแบบ สวยงาม ทันสมัย แข็งแรง ตรงกับการใช้งาน ราคาเหมาะสมตาม ความต้องการของลูกค้า
3. การตัด เย็บ จากเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ทันสมัย สถานที่ สะอาด และช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งมีระบบควบคุม คุณภาพระหว่างการผลิตอย่างเคร่งครัด
4. ตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิตอย่างเคร่งครัดอีกครั้งหนึ่ง
5. บรรจุภัณท์สวยงาม แข็งแรง ถูกต้อง
 
นโยบาย
1. ผลิตสินค้าคุณภาพดี รูปแบบ สวยงาม ทันสมัย แข็งแรง ตรงกับการใช้งาน ราคาสมเหตุผล(ไม่แพง)
2. จัดส่งสินค้า รวดเร็ว ตรงเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง
3. มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
4. พัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและจ่ายค่าตอบ
แทนอย่างเหมาะสม
5. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่ บริษัทธรรมาภิบาล
 
วิสัยทัศน์
ประเทศไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาห-กรรม ส่วนใหญ่ยังขาดฝีมือแรงงานทำ ให้ได้ค่าตอบแทน ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศท ี่พัฒนาแล้ว ทำให ้คุณภาพ ชีวิตของ ประชาชนในส่วนนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะ เดียวกัน เราควรพัฒนารูปแบบ และคุณภาพของผลิตภัณท์เครื่องจักร เครื่องมือและฝีมือแรงงานให้อยู่ใน ระดับปานกลางจน ถึงระดับ บนเพื่อคุณภาพสินค้าที่ดีกว่า ราคาที่เหมาะสม การติดต่อสื่อสารขนส่งสินค้า สะดวก รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าพอใจในสินค้าและบริการสูงสุด และถ้าเราขายสินค้าได้มากขึ้น นั่นหมายถึงคนไทยส่วนหนึ่งจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
 
   
 
P.T.R. BAG CO.,LTD.
3/320 Moo.6, Soi Eakkachai 66/1 , Eakkachai Rd., Bang Bon, Bang Bon, Bangkok 10150  Tel : 0-2898-7627,0-2898-8598   Fax  : 0-2898-8565
 
e-mai l : sales@ptrbag.co.th